• Zarejestrowanych użytkowników: 59868 *** Nowych ankiet w tym miesiącu: 17 *** Ankiety przydzielono do: 22091 respondentów *** Wypłacono w tym miesiącu: 16225 zł ***
x
Zarejestruj się za darmo

I zarabiaj na wypełnianiu płatnych ankiet online!

Zapisz mnie do panelu

Czy mogę zmienić hasło i nazwę mojego konta?

notActiveQButton

Oczywiście. Masz pełny i swobodny dostęp do swojego konta. Po zalogowaniu możesz zmienić hasło, uzupełnić dane w profilu, czy wypłacić wynagrodzenie. Nie ma jednak możliwości zmiany nazwy użytkownika, jest ona bowiem powiązana z adresem e-mail podawanym podczas rejestracji w panelu Opinion.

Czy rejestracja w panelu zobowiązuję mnie do czegoś?

notActiveQButton

Rejestracja w panelu do niczego nie zobowiązuje ani nie wiążę się z żadnymi kosztami. Ankiety wypełniane są przez respondentów dobrowolnie i w dowolnym czasie.

Po co podaję przy rejestracji adres e-mail, czy numer telefonu?

notActiveQButton

Adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego jest dla nas ważny, jako jeden z elementów procesu weryfikacji zgłoszeń oraz sposób nawiązania kontaktu w celu zaproszenia do badania telefonicznego. W celu zapewnienia maksymalnej wiarygodności prowadzonych badań, zanim nastąpi rejestracja, zgłoszenie przechodzi różne etapy kontroli. Jednym z nich może być bezpośrednia weryfikacja telefoniczna.

Czy muszę odpowiadać na wszystkie ankiety, które do mnie przysyłacie?

notActiveQButton

Nie, wypełnianie WSZYSTKICH ankiet nie jest obowiązkowe. Sam decydujesz, w których w płatnych ankietach internetowych bierzesz udział. Jeśli aktualnie nie masz czasu lub przesłana ankieta nie jest Dla Ciebie interesująca, możesz ją pominąć. Doceniamy jednak aktywność i warto pamiętać, że im bardziej aktywnym użytkownikiem jesteś, tym częściej otrzymujesz zaproszenia do ankiet i tym więcej zarabiasz!

Co się stanie, jeśli przerwę wypełnianie ankiety?

notActiveQButton

Wypełnianie płatnej ankiety online możesz przerwać w dowolnym momencie i zawsze możesz wrócić do jej wypełniania od miejsca, w którym przerwałeś. Wystarczy kliknąć w link umieszczony w zaproszeniu. Przerwanie ankiety nie powoduje utraty wprowadzonych do tego momentu odpowiedzi. Niektóre ankiety mają jednak ograniczony czas badania - może się więc zdarzyć, że powrót do uzupełniania ankiety po terminie jej aktywności będzie niemożliwy.

Jak prawidłowo wypełniać ankiety, abym otrzymał wynagrodzenie?

notActiveQButton

Wypełnianie ankiet internetowych jest w pełni intuicyjne – po kliknięciu w link prowadzący do ankiety, wystarczy udzielać przemyślanych (nie losowych!) odpowiedzi na zadane pytania. Aby odpowiedzi się zapisały należy kliknąć przycisk Dalej. Zawsze należy zwracać uwagę na zawarte przy pytaniach instrukcje. W przypadku postępowania niezgodnie z instrukcją przy pytaniu pojawi się komunikat o błędzie.

Dlaczego muszę zebrać 40 złotych, żeby móc wypłacić wynagrodzenie?

notActiveQButton

W badaniu często bierze udział jednocześnie kilkanaście tysięcy osób. Wypłata mniejszych kwot zwiększyłaby koszty obsługi i zmusiłaby nas do obniżenia wysokości wynagrodzenia za wypełnioną ankietę. Jest więc to rozwiązanie optymalne dla obu stron.

Dlaczego nie naliczono mi wynagrodzenia za wypełnienie całej ankiety?

notActiveQButton

Wynagrodzenie za wypełnianie ankiet naliczane jest najpóźniej po zakończeniu badania, czyli po zgromadzeniu określonej liczby respondentów. Na większość ankiet w panelu Opinion wynagrodzenie naliczane jest natychmiast, jednak niektóre ankiety mogą być rozliczone dopiero po zakończeniu całego badania. Może to potrwać maksymalnie do 30 dni od daty wypełnienia ankiety

Jak zrezygnować z udziału w panelu?

notActiveQButton

Każdy użytkownik panelu w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z wypełniania płatnych ankiet online i usunąć swoje konto w panelu Opinion. Opcja rezygnacji jest dostępna po zalogowaniu się na swoje konto w panelu Opinion. Po zaznaczeniu opcji Rezygnuję informacja ta zostanie automatycznie zapisana w systemie i konto zostanie dezaktywowane.